СТЕАМ ЕООД е сертифицирана обучителна организация /БДС EN ISO 9001:2015/ , създадена за популяризиране и непрекъснато надграждане на нови методи и практики за преподаване на учителите.
Създателят на СТЕАМ – Теодора Асенова е сертифициран оценител от най-високо ниво – The Learning Machine Ltd – http://awards.theingots.org (Cert. number A47794).
Госпожа Теодора Асенова е Магистър по педагогика от 1996г. – НУП, Учител по ИТ от 2006г., Магистър Международни бизнес отношения – Икономист от 2020г.
Водещ одитор ISO 9001:2005, ISO/IEC 27001 и ISO 45001:2018.
Г-жа Асенова е доверен партньор в обучението на педагози от цялата страна.

Споделяне на добри практики – от учител за учители. Множество споделени ресурси може да откриете ТУК (линк към страница за споделяне)